Suomen Veteraaniampujat

Jäsenyys - ikäsarjat

SVA:n jäseneksi voidaan hyväksyä 45 vuotta täyttänyt tai liittymisvuonna täyttävä henkilö, joka on SAL:n, Reserviupseeriliiton tai Reserviläisliiton paikallisyhdistyksen jäsen.

Jäsenyyttä haetaan kirjallisesti jäsenanomuslomakkeella.

Yhdistyksen ikäsarjat etenevät viiden vuoden jaksoina, alkaen M45:stä aina M100 sarjaan asti. Vastaavat sarjat on hyväksytty naisampujille. Ilmakiväärin 3x20 ls kilpailussa ikäsarjat ovat kuitenkin 10 vuoden välein sarjaan M65/N65 asti, jonka jälkeen sovelletaan viiden vuoden jaksoa. Ampuja siirtyy ikäsarjasta seuraavaan sen vuoden alusta, jona hän täyttää sarjan edellyttämän iän.

Syyskokouksen vuodelle 2020 vahvistama yhdistyksen liittymismaksu on 20 euroa, vuosijäsenmaksu 20 euroa ja ainaisjäsenmaksu 400 euroa.

Jäsenrekisterin tiedoista on laadittu rekisteriseloste.